Bezoektijden

Voor patiënten is het fijn als ze bezoek krijgen. In het belang van de patiënt en zijn of haar medepatiënten, vragen wij u om dit te doen binnen de bezoektijden.

De algemene bezoektijden van het Maasstad Ziekenhuis zijn dagelijks van 14.00 – 19.30 uur. Als het nodig is maken we, in overleg, uitzonderingen en er zijn enkele afdelingen die andere bezoektijden hanteren.

Aantal bezoekers per patiënt per dag

Om onze patiënten en medewerkers te beschermen tegen virussen laten we nu zo min mogelijk mensen van buiten het ziekenhuis toe. Daarom hebben wij met ingang van 12 maart 2020 onze bezoekregels aangescherpt. Alle patiënten die opgenomen zijn in ons ziekenhuis, mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen.
Voor kinderen die zijn opgenomen op onze kinderafdeling of op de afdeling Neonatologie en moeders die zijn opgenomen op de afdeling Verloskunde geldt dat maximaal twee bezoekers per patiënt per dag welkom zijn. Een broer(tje) of zus(je) telt ook als een bezoeker. Ander bezoek is niet toegestaan. Heeft een bezoeker begeleiding nodig? Dan maken wij een uitzondering.

Wij vragen iedereen die klachten heeft zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts, het bezoek aan het Maasstad Ziekenhuis, indien mogelijk, even uit te stellen tot u 24 uur klachtenvrij bent.

Afwijkende bezoektijden

Op de volgende afdelingen gelden andere bezoektijden:

Afdeling  Bezoektijden
Brandwondencentrum Dagelijks van 11.00 - 19.30 uur met een uitloop tot 22.00 uur. Wanneer u later bent dan 19.30 uur is het niet meer mogelijk toegang tot het Brandwondencentrum te krijgen. Bent u voor die tijd aanwezig dan kunt u blijven tot uiterlijk 22.00 uur. Afwisselen is na 19.30 uur niet mogelijk. 
 Hartbewaking

Dagelijks van 14.00 - 15.00 uur en van 18.00 - 19.30 uur.  

Kindergeneeskunde 

Ouders/verzorgers zijn altijd welkom. Een van beide mag blijven slapen.
Bezoek is welkom van 07.00 - 12.30 uur en van 14.00 - 19.30 uur.

 Neonatologie
  • Ouders/verzorgers zijn altijd welkom. Wij vragen u wel om tussen de voedingstijden uw kind in bed te laten liggen.
  • Ook bezoek is altijd welkom. Het aantal bezoekers is maximaal 2 personen tegelijk waarvan één de ouder/verzorger van het kind moet zijn. Beperkt wisselen en uitzonderingen zijn alleen mogelijk in overleg met de verpleging.
  • Broertjes en zusjes zijn welkom op de afdeling, mits zij de waterpokken hebben gehad. Andere kinderen onder de 12 jaar worden niet toegelaten.
  • Wij vragen u te allen tijde te melden aan de verpleging als u, of een gezinslid, ziek bent of in contact is geweest met zieke mensen. Zodat wij met u de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen treffen.
 
Oncologie/Hematologie  Dagelijks van 09.00 -13.00 uur en van 14.00 - 21.00 uur.