Terug

Relatiemanager eerstelijnszorg: Astrid Nolet-Noordhuizen

Het Maasstad Ziekenhuis vindt de relatie met huisartsen zeer belangrijk. Een relatiemanager eerstelijnszorg zet zich in voor het relatiebeheer met u als huisarts of verloskundige in de regio.

Astrid Nolet

Het Maasstad Ziekenhuis vindt de relatie met huisartsen zeer belangrijk. Als relatiemanager eerstelijnszorg zet ik mij in voor de relatie met u als verwijzer in de regio.

Als relatiemanager vorm ik de schakel tussen de verwijzers in de regio en het ziekenhuis en coördineer ik de (meestal niet-patiëntgebonden) communicatie met verwijzers. Ik ben uw eerste aanspreekpunt. Waar mogelijk met vragen, verzoeken of andere zaken. Desgewenst bezoek ik in uw praktijk om te praten over de samenwerking met het ziekenhuis. Ik hoor heel graag van u welke processen het ziekenhuis kan verbeteren; voor u en voor onze patiënt.

Netwerkzorg

Eén van de vijf ambities van het Maasstad Ziekenhuis is netwerkzorg. Het wordt steeds belangrijker om de zorg rondom patiënten – of inwoners – te organiseren. Om zorg en welzijn in een netwerk samen te brengen.

Ook als het gaat om elektronische communicatie - in een netwerk - wordt er in ons ziekenhuis hard gewerkt aan het op een goede en tijdige manier informeren van u als huisarts over uw patiënten. Zowel na onderzoeken of na een polibezoek, maar ook na een ziekenhuisopname. Ondanks dat dit punt hoog op onze agenda staat, kunnen er nog zaken verbeterd worden. Ik hoor het heel graag van u als er zaken zijn die spelen.

STIM – Signalen & Transmurale Incident Meldingen

Sinds 1 januari zijn wij in samenwerking met de overige SRZ-ziekenhuizen (Stichting Rotterdamse Ziekenhuizen) gestart met het registreren van signalen c.q. incidenten in de keten, het zogenaamde STIM (Signalen of Transmurale Incident Meldingen). Ook hiervoor kunt u bij mij terecht. Desgewenst worden signalen of meldingen geanonimiseerd geregistreerd. Doel van deze wijze van registreren is de inbedding en afhandeling in een gestructureerd proces, met als uiteindelijke doel uiteraard de verbetering van de zorg aan onze gezamenlijke patiënten. Uw meldingen worden zeer gewaardeerd.

Registratie Vektis

Om ervoor te kunnen zorgen dat mutatieberichten, uitslagen en specialistenbrieven in goede orde bij u terecht komen, heeft het Maasstad Ziekenhuis ervoor gekozen om de landelijke Vektis tabel te hanteren als centrale bron voor de registratie van huisartsen en overige zorgverleners. Het is dan ook essentieel dat uw gegevens up-to-date zijn, zeker als u in meerdere huisartsenpraktijken werkzaam bent. In dit geval dient u bij Vektis ook geregistreerd te staan onder meerdere werklocaties. Kijk voor meer informatie op http://www.agbcode.nl/; u kunt daar eenvoudig nakijken of uw gegevens kloppen.

E-mailadres voor spoed

In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een kortstondige sluiting van de Spoedeisende Hulp zoals eind december het geval was, is het belangrijk dat wij u op een snelle manier kunnen bereiken. Mocht uw e-mail adres nog niet bij mij bekend zijn, dan zou ik dit graag van u ontvangen. Uiteraard zal ik dit, als u dit aangeeft, alleen gebruiken in die gevallen waarbij het noodzakelijk is dat u als huisarts direct wordt geïnformeerd.

Relatiemanager

Als Relatiemanager eerstelijnszorg ben ik inmiddels zo’n 2½ jaar in het Maasstad Ziekenhuis werkzaam. Ik heb velen van u inmiddels mogen ontmoeten. Mocht u nog niet bekend zijn met mijn functie en rol in het Maasstad Ziekenhuis, dan ben ik uiteraard graag bereid bij u in de praktijk te langs te komen voor een korte kennismaking. Ik bespreek dan graag met u hoe u de samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis ervaart.

Wat kunt u verder van mij verwachten?

  • Eventuele verbeter- of knelpunten registreer ik, pak ik aan en koppel ik – eventueel tussentijds – aan u terug;
  • Waar mogelijk en wenselijk is zal ik u faciliteren in de wensen die u wellicht heeft ten aanzien van de samenwerking;
  • Het zorgdragen voor adequate informatievoorziening via de verwijzers nieuwsbrief, of tussentijds via elektronische nieuwsbrief of via e-mail;
  • Ik ben betrokken bij de organisatie van de Lombardijen Fora, de maandelijkse nascholingen die vanuit het Maasstad Ziekenhuis in samenwerking met huisartsen worden georganiseerd. Ik ben tijdens de nascholingen altijd aanwezig, en kunt u mij met vragen en of opmerkingen altijd even aanschieten.
  • Het inventariseren van de wensen die mogelijk heeft met betrekking tot de door het Maasstad Ziekenhuis geleverde zorg en de samenwerking;
  • Het onderzoeken van de mogelijkheden tot het intensiveren van samenwerking op het gebied van ketenzorg, meekijkconsultatie, en andere vormen van anderhalvelijnszorg of substitutie.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen ten aanzien van de samenwerking, de Maasstad Artsenwijzer App, het Zorgverlenersportaal van het Maasstad Ziekenhuis of ZorgDomein, of wenst u een bezoek aan uw praktijk? Laat mij dit dan weten.

Contact

Telefoonnummer: 010 – 291 3376 of 06 – 5104 5693
E-mail: noleta@maasstadziekenhuis.nl 
Ik ben werkzaam op alle dagen behalve woensdag.
 

Wilt u deze informatie delen?

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.