Terug

Nierschade - acuut

Acute nierschade

Acute nierschade, het woord zegt het al, ontstaat plotseling of in zeer korte tijd. De nieren functioneren dan ineens minder goed.

Acute nierschade, het woord zegt het al, ontstaat plotseling of in zeer korte tijd. De nieren functioneren dan ineens minder goed.

Nierweefsel kan tijdelijk uitvallen door diverse oorzaken, waardoor de functie van de nieren wordt beïnvloed. De nieren kunnen een uitval wel enigszins opvangen maar er ontstaan vrij snel wel lichamelijke klachten, zoals vasthouden van vocht en een verminderde urineproductie wat zich uit in dikke benen en kortademigheid. Ook zullen de afvalstoffen ineens niet meer door de nieren worden verwerkt, waardoor klachten kunnen ontstaan van bijvoorbeeld misselijkheid, braken.

Vaak is er dan ter ondersteuning nierfunctievervangende therapie nodig. De oorzaak van het acute nierfalen is van belang of de schade aan de nieren blijvend is, dan spreken we van chronische nierschade, of van korte duur. In dat laatste geval zal de nierfunctie ook weer herstellen.

Oorzaken

Hieronder vindt u oorzaken voor acute nierschade opgesomd:

Hieronder vindt u oorzaken voor acute nierschade opgesomd:

  • Een te lage bloeddruk kan een verminderde nierfunctie geven. Dit kan komen door verminderde aanbod van bloed bij een bloeding, of door uitdroging bij bijvoorbeeld braken, diarree.
  • Door een ontsteking kunnen de filters in de nieren beschadigd raken door eiwitten in het bloed, of bij een auto-immuunziekte waarbij de filters zelf zijn ontstoken.
  • Er kan een belemmering zijn in de afvoer van de urine, bijvoorbeeld door een vergrote prostaat, nierstenen of een gezwel. Hierdoor ontstaat stuwing in de nieren en daardoor een beschadiging.
  • Ook kan het gebruik van bepaalde medicijnen leiden tot acuut, dan wel bij langdurig gebruik chronisch nierschade. Denk hierbij aan bepaalde pijnstillers, chemotherapie of antibiotica.

Behandeling

Een patiënt met een acute nierinsufficiëntie komt in het Maasstad Ziekenhuis meestal binnen via de Spoedeisende Hulp, wordt of is al opgenomen op de verpleegafdeling....

Een patiënt met een acute nierinsufficiëntie komt in het Maasstad Ziekenhuis meestal binnen via de Spoedeisende Hulp, wordt of is al opgenomen op de verpleegafdeling.

Soms wordt een patiënt gezien op de polikliniek bij een nefroloog. De oorzaak en achteruitgang van de nieren zal worden onderzocht en zoveel als mogelijk behandeld. Er zal medicatie worden voorgeschreven en leefstijladviezen worden gegeven en indien nodig zal nierfunctievervangende therapie worden ingezet. Afhankelijk van de oorzaak van het nierfalen kan de patiënt ernstig ziek zijn. De schade kan blijvend zijn, dan wordt een patiënt verder begeleid via of het nierfalenteam of het dialysecentrum. Bij herstel van de nierfunctie zal de patiënt verder worden gevolgd via de polikliniek.

In een gezamenlijk overleg (MDO) tussen alle disciplines binnen de nefrologie zullen de situatie en behandeling van de patiënt worden besproken. Tevens zal worden bekeken of de nierschade blijvend is, waarbij patiënt begeleid zal worden vanuit het nierfalenteam.

Diëtist

Indien uw nieren niet voldoende functioneren kan het nodig zijn uw voeding aan te passen. U wordt dan doorverwezen naar een diëtist. Deze nodigt u uit om uw eetgewoonten met u te bespreken, onder andere aan de hand van uw bloeduitslagen. Waar nodig krijgt u uitleg en adviezen. De gesprekken met de diëtist kunnen plaatsvinden op de polikliniek of als u behandeld wordt middels dialyse tijdens uw dialysebehandeling. Wanneer u opgenomen bent, kan de diëtist u ook tijdens de opname bezoeken.

 Meer informatie en contactgegevens vindt u op de pagina's over Nefrologie en het Dialysecentrum.

Maasstad Ziekenhuis gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.